Az alternatíva

A célok

Ahogy a kormány terveiből látható, az új út Kiserdőn keresztül történő megépítése aránytalanul károsítaná az érintett területeken élőket, további problémákat generálna, miközben a Határ út mellett élők környezeti terhelése sem csökkenne.

Ezért készítettünk el egy olyan alternatívát, amely megoldást keres minden felmerülő problémára. Megóvnánk a Kiserdőt, csökkentenénk a Határ úton a forgalmat és a légszennyezést, miközben figyelemmel voltunk a kormány által kitűzött közlekedésfejlesztési célok teljesülésére is. Ezek mellett az is alapvető szempont volt, hogy az alternatív nyomvonal ne jelentsen közvetlen sérelmet más lakóterületek számára.

A tervünket három, egymástól valójában független lépésben lehet megvalósítani:

  • új Határ út – forgalomcsillapítás a Határ út pesterzsébeti és kispesti szakaszán
  • a Galvani hídhoz kapcsolódó új út alternatív nyomvonala
  • a Ferihegyi Repülőtérre vezető út új bekötése, az Üllői út átalakulása

Ezek a lépések külön-külön is megtehetőek, tehát a Határ út forgalomcsillapítása és az Üllői út átalakulása valójában a Galvani híd megépítésétől függetlenül is megvalósíthatóak.

Tervünket az alábbi videó mutatja be, itt jól követhető madártávlatból, hogy merre haladna az általunk javasolt nyomvonal:

A videó először a NIF által tervezett nyomvonalat mutatja (kék színnel), majd az általunk javasolt alternatíva jelenik meg (zöld színnel).

Nyugalom a Határ úton

A Határ út pesterzsébeti részének új nyomvonalra helyezésével a XX. kerületi szakasz teljes mértékben mentesül az átmenő autóforgalomtól. Az új Határ út a mostani úttal párhuzamosan, attól mintegy 150-200 méterrel beljebb, a ferencvárosi oldalon haladna. Az út az Illatos út keresztezése után a régi Gyáli útban folytatódna. Pesterzsébet megközelíthetőségét a több helyen építendő összekötő utcák biztosítanák a Határ út régi és új nyomvonala között.

Az új útvonal megnyitása mellett szükséges a Határ út kispesti szakaszának fizikai eszközökkel való forgalomcsillapítása is: sávszűkítésekkel, 30-as sebességkorlátozás bevezetésével helyi utcaként értelmezhető újra az út szerepe. Míg az erzsébeti szakaszról a Gyáli út felé közvetlenül tovább lehet majd haladni, a Határ út kispesti szakasza felé kedvezőtlenebbé tehető a haladás. Így a jelenleg arra autózók közül azok fognak csak arra vezetni, akik valóban Kispest felé kívánnak továbbhaladni. Fontos kiegészítő elem az Ecseri út új nyomvonalra való helyezése. Az Ecseri úton már ma is sokan autóznak, ez az új Határ út megnyitásával növekedne, hiszen a kispesti szakasz jelentős része is erre haladna el. Ezért a Gyáli út keresztezése után az Ecseri út szintén új nyomvonalra kerülne, a Gundel Károly szakképző iskola és az ELTE gyógypedagógiai kar épületei mögött vezetne el. A ma ismert Ecseri úton így szintén megszűnne az átmenő forgalom, és csak a József Attila-lakótelep lakói használnák.

A Határ út kispesti szakaszán nem alakítanánk ki párhuzamos új útvonalat, hiszen ez a Kiserdő károsításával járna együtt. A közúti forgalom mérséklése azonban így is elérhető. A Határ út mai forgalmának nagy része felméréseink szerint az Üllői út elérése után a belváros felé halad tovább. Mivel az új Határ út belváros felé tartó forgalma a Gyáli úton keresztül elérné a Könyves Kálmán körutat és az Üllői utat is, a kispesti szakasz forgalma várhatóan jelentősen csillapodik majd.

Új úton a Galvani híd felől

A tervünk természetesen kezeli a Galvani híddal előálló új helyzetet is. A kormányzati szándék az, hogy a Csepel felől érkező út körútként felfűzze a fontosabb sugárirányú utakat, így a Soroksári utat, a Nagykőrösi vagy Gyáli utat, majd végül az Üllői utat is. Ezt az igényt vettük mi is alapul az útvonal-alternatívánk kialakításakor.

A terv lényege, hogy a Kiserdő helyett a Gyáli út és a Ferencvárosi rendező pályaudvar között található ipari területen keresztül vezetnénk az utat. A Gyáli út keresztezése után az Ecseri út új nyomvonalán keresztül lehetne elérni az Üllői útig. Az ipari területen való keresztülvezetés telkek kisajátításával, és ipari épületek bontásával jár majd, de ennek költségeit ellensúlyozhatja a Kiserdő esetében megóvott természeti és közösségi értékek összessége. Amennyiben a Kiserdő felé vezető nyomvonal esetében süllyesztett, vagy kéregben vezetett kialakítást veszünk alapul, úgy az általunk javasolt nyomvonal költségesebb volta is megkérdőjelezhető.

A pályaudvar és a Gyáli út közötti terület pontos keresztezésére érdemes több nyomvonalat is vizsgálni. A döntés meghozatalakor megfontolandó szempontok az út távolsága a lakott területektől és a kisajátítások mértéke, így az út megépítésének költsége.

Bár összességében jelentősen növekedni fog a forgalom az Ecseri út térségében, ennek hatása csökkenthető az Ecseri út új nyomvonalra való helyezésével. Valamint az is fontos szem pont, hogy ez az útvonal nem járna erdőirtással, vagy más, jelentős természeti károkozással.

Az általunk javasolt úttal teljesül a kormány szándéka: megszületik a Galvani híd és az Üllői út kapcsolata, az új hídról mind a belváros, mind a külvárosok, mind a reptér felé tovább lehet hajtani. A repülőtér elérése még annyiban optimálisabb is innen, mint a tervezett kiserdei nyomvonalon keresztül, hogy az Üllői úton haladva közvetlenül fel lehet hajtani a gyorsforgalmi út felüljárójára, ami a Kiserdőből kivezető út esetében csak a Határ út többágú, bonyolult csomópontján keresztül lett volna lehetséges.

Városközpont az átalakuló Üllői út mentén

Tervünk harmadik lépésével az Üllői út az Ecseri út és a Határ út közötti szakaszon átalakulhat, városi autópálya helyett vonzó, forgalmas, élettel teli főúttá válhat. A ferihegyi gyorsforgalmi út új nyomvonalon való bekötésével, az Üllői úton irányonként egy-egy sáv elvételével biztonságos és gyors bicikliutakat, az út közepén fasort alakíthatunk ki. Az átalakuló Üllői út a környék méltó főutcája lehet, boltokkal, üzletekkel, szolgáltatásokkal, amely összeköti az új vasúti megállóhellyel felértékelődő Ecseri úti csomópontot (vasút+metró+villamos) és a szintén újraértelmezendő Határ úti metróállomást.

A gyorsforgalmi út új nyomvonala meglévő utcák kiszélesítésével, alulhasznosított, vagy egykori vasúti vágányok elbontásával, valamint helyenként kisebb telekisajátításokkal megépít hető. Az új gyorsforgalmi út az M3-as metró kőbánya-kispesti végállomásánál csatlakozna a meglévő nyomvonalhoz.

A gyorsforgalmi út egyébként is napirenden lévő fejlesztéséhez kapcsolódva egy jelentős városrész kapna lehetőséget a fellélegzésre, és új városi alközpontok kialakítására.